U saradnji sa Centrom za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 01.06.2019 organizovana je prezentaciju Kendo Manager  softvera  za upravljanje projektima u prostorijama Ekonomskog fakulteta Banja Luka.

Prezentacija je organizovana u sklopu predmeta Upravljanje preduzetničkim projektima na master studiju Poslovna ekonomija, usmjerenje Menadžment i i preduzetništvo.

 

Kendo Manager prezentacija